การควบคุมและรักษาระดับกลูโคสที่เหมาะสม

ในบริบทของโรคเบาหวานในการควบคุมและรักษาระดับกลูโคสที่เหมาะสมได้ดียิ่งขึ้นโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงทางเภสัชวิทยาเซลล์ทำการทำงานของการผลิตอินซูลินตามธรรมชาติและวงจรควบคุมภายในนั้นทำงานเหมือนกัน ค่ายชั่วคราวในเซลล์เบต้าเพื่อให้พวกเขาสร้างอินซูลินได้มากขึ้นเมื่อจำเป็นเท่านั้นแสงสีน้ำเงินเพียงแค่หมุนสวิตช์จากโหมดปกติไปยังโหมดเพิ่ม

วิธีออพโตเจเนติคดังกล่าวใช้โปรตีนแสงที่สามารถกระตุ้นได้เพื่อปรับการทำงานของเซลล์กำลังถูกสำรวจในระบบทางชีวภาพหลายแห่งและได้พยายามกระตุ้นการพัฒนารูปแบบใหม่ของการรักษามีข้อดีหลายประการในการใช้แสงในการควบคุมการรักษาการตอบสนองนั้นเกิดขึ้นทันทีและถึงแม้จะมีการหลั่งอินซูลินเพิ่มขึ้น แต่ปริมาณของออกซิเจนที่ใช้ในเซลล์จะไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อการศึกษาของเราแสดงให้เห็น