ความท้าทายที่สำคัญในการพัฒนายาขั้นสูง

การจับโปรตีนในแคปซูลนาโนที่ทำจากแก้วนักวิจัยสามารถสร้างรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของโปรตีนในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ โปรตีนเป็นเป้าหมายการค้นหาและดำเนินงานต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการอยู่รอดและการทำงานของเซลล์ สิ่งนี้ทำให้พวกเขาน่าสนใจสำหรับการพัฒนายาใหม่ โดยเฉพาะโปรตีนที่อยู่ในเยื่อหุ้มเซลลูลาร์และควบคุมว่าจะอนุญาตให้โมเลกุลใดเข้าสู่เซลล์

ซึ่งหมายความว่าการเข้าใจว่าโปรตีนดังกล่าวทำงานอย่างไรเป็นความท้าทายที่สำคัญในการพัฒนายาขั้นสูง แต่นี่ไม่ใช่ความสำเร็จที่ง่าย – โปรตีนดังกล่าวมีความซับซ้อนสูง วันนี้มีวิธีการที่แตกต่างกันหลายวิธีที่ใช้สำหรับการถ่ายภาพโปรตีน แต่ไม่มีวิธีใดที่จะนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่ท้าทายสำหรับการศึกษาโปรตีนเยื่อหุ้มเซลล์แต่ละชนิดในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ แต่ก็ไม่เคยใช้วิธีนี้มาก่อน แต่แทนที่จะใช้ตรวจสอบโลหะและวัสดุแข็งอื่น ๆ การเชื่อมโยงกับการศึกษาพื้นผิวสัมผัสระหว่างโครงกระดูกและรากฟันเทียมเมื่อเราค้นพบว่าเราสามารถแยกสารอินทรีย์ในกระดูกด้วยเทคนิคนี้ซึ่งทำให้เรามีความคิดในการพัฒนาวิธีการต่อไปสำหรับโปรตีน