สศอ.เตรียมเปิดให้บริการ GIS 5 อุตฯ เป้าหมาย ส.ค.นี้

สศอ.พัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ หรือ GIS เครื่องมือช่วยนักลงทุน ดูข้อมูลรอบด้านประกอบการตัดสินใจตั้งโรงงานใหม่ง่ายขึ้น โดยระยะที่ 1 สำหรับ 5 อุตสาหกรรม จะเปิดให้บริการดูข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตและแอพพลิเคชั่น ส.ค.นี้

นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการโครงการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ หรือ Geographic Information System : GIS เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลโรงงานปัจจุบันแต่ละพื้นที่ ว่า มีความหนาแน่นของจำนวนโรงงาน อุตสาหกรรมต่อเนื่อง ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและข้อมูลอื่น ๆ ให้นักลงทุนได้พิจารณาประกอบการตัดสินใจตั้งโรงงานได้ง่ายสะดวกยิ่งขึ้น

นายพสุ กล่าวว่า ระบบนี้เป็นไปตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งระบบ GIS ระยะที่ 1 จะพร้อมให้บริการเรียกดูข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือแอพพลิเคชั่นผ่านโทรศัพท์มือถือทั้งระบบแอนดรอย์และ IOS โดยมีข้อมูล 5 อุตสาหกรรมเป้าหมายก่อน โดยสามารถเปรียบเทียบดูข้อมูลการตั้งโรงงานย้อนหลัง 5 และ 10 ปี โดยระบบ GIS มีข้อมูลที่ตั้งโรงงาน 90,000 โรงงาน ใน 878 อำเภอทั่วประเทศ และข้อมูลอื่น ๆ เช่น ศักยภาพของพื้นที่ในการลงทุน การขนส่ง ความหนาแน่นของโรงงานอุตสาหกรรม สาธารณูปโภค ความเหมาะสมในการลงทุน เพื่อช่วยวิเคราะห์สนับสนุนประกอบการตัดสินใจลงทุน หรือส่วนราชการใช้ในการพิจารณาลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ

นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการ สศอ. กล่าวว่า โครงการ GIS ระยะที่ 1 ใช้งบประมาณ 17 ล้านบาท เริ่มเก็บข้อมูลด้านต่าง ๆ มาตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 สิ้นสุดวันที่ 7 สิงหาคมนี้ และจะเปิดให้บริการทันที จากนั้นเดือนกันยายนนี้จะเริ่มโครงการ GIS ระยะที่ 2 และเมื่อเสร็จปีที่ 2 จะทำให้มีข้อมูลครบทั้ง 11 อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยโครงการระยะ 2 นี้อยู่ระหว่างดำเนินการของบประมาณอีก 10 ล้านบาทมาดำเนินการ

สำหรับ GIS ระยะที่ 1 มีข้อมูล 5 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม อุตสาหกรรมยานยนต์และยานยนต์สมัยใหม่ และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร. – สำนักข่าวไทย