โปรตีนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ

ปัจจัยการถอดรหัสจำเป็นต้องเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยเพื่อพัฒนาฟังก์ชันการทำงานเฉพาะประเภทใหม่ ในทางตรงกันข้ามการพัฒนาฟังก์ชั่นเฉพาะใหม่ผ่านการโต้ตอบล็อคและคีย์จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากขึ้นสามารถตอบสนองต่อเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องสร้างยีนใหม่เราไม่มียีนใด ๆที่แมลงวันผลไม้ แต่เราก็มีความซับซ้อนมากขึ้นในการทำงานของเรา

การขยายเพิ่มขึ้นและการหดตัวของโดเมนที่ไม่เป็นระเบียบเหล่านี้สามารถอธิบายได้ว่าส่วนใหญ่ของวิวัฒนาการเกิดขึ้นได้อย่างไรคอนเดนเสทที่คล้ายกันดูเหมือนจะมีบทบาทอื่น ๆ ในระบบชีวภาพเสนอวิธีการใหม่ในการดูว่าการจัดเรียงภายในของเซลล์ถูกจัดเรียงอย่างไร แทนที่จะลอยผ่านพลาสซึมของไซโตพลาสซึมและสุ่มชนโมเลกุลอื่น ๆ โปรตีนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเช่นการถ่ายทอดสัญญาณโมเลกุลอาจก่อตัวเป็นหยดที่ช่วยให้พวกเขามีปฏิสัมพันธ์กับคู่นอนที่ถูกต้อง นี่เป็นจุดเปลี่ยนที่น่าตื่นเต้นในด้านชีววิทยาเซลล์